Rosenposten - Et fiktivt nettsted for rollespillet Ministortinget på Rosenvilde vgs

Enstemmig votering

Samfunnsstraff skal fjernes fra politiattester. Dette ble alle stortingsrepresentanter enige om i Plenumsdebatten. Når denne saken kom frem, var hele salen dekket av grønne lapper....