Rosenposten - Et fiktivt nettsted for rollespillet Ministortinget på Rosenvilde vgs

FrP vil forby tigging 

Frp har tidligere lagt inn et forslag om å forby tigging, og de mener det er en viktig sak.  Tiggere trenger pengene, men Norge er en velferdsstat og vi har ordninger...

Drastisk endring i kollektivprisene?

Rødts transport- og kommunikasjonskomiteleder Malaika Lalen Azam har lagt frem et forslag om å halvere prisene for kollektivtransport. Ved å tilby billigere kollektivtransport vil dette bidra til å kutte ned på klimagassutslippet og skape renere...

En mer klimavennlig oljeproduksjon?

Erle J. Alvik fra FrPs energi- og miljøkomite har lagt frem et forslag om å opprettholde og videreføre oljeindustrien i Norge, men gjennom en mer klimabevisst og fremtidsrettet løsning.  Petroleumsnæringen er...