Om Rosenposten

Rosenposten.no er en nettside for elevarbeider på medier- og kommunikasjon på Rosenvilde videregående skolen.