Rosenposten - Skolemagasin for Rosenvilde vgs - for elever, av elever

MDG vil stenge oljekrana?

Miljøpartiet De Grønne foreslår at Norge ikke skal være avhengig av inntekter fra olje og kull innen 2035. Venstre mener dette ikke er nødvendig.   Opposisjonen kan...

Venstre ønsker en rusreform

Venstre foreslår i en stortingsproposisjon at bruk av mindre mengder rusmidler burde bli avkriminalisert i Norge. Denne rusreformen skal medfører mer frihet, et bedre syn på rusmisbrukere og at flere tørr å be...

Ønsker å redde barnas privatliv

Arbeiderpartiet ønsker å innføre fritak fra egenandel hos fastlege og legevakt for ungdommer mellom 16 og 18år. Dette mener Arbeiderpartiet er på tide!  Det er viktig at alle ungdommer har...

FrP om fritt skolevalg

Fritt skolevalg er en viktig debattsak. Hvordan er dette bra for elevene, og skolene? I denne artikkelen ser vi nærmere på dets fordeler, med Nergis...