Utbredelse av breddeidrett

ROSENVILDE: FLER OG FLER ELEVER VELGER IDRETTSFAG FOR MER AKTIVITET

Foto : Fotball banen på rosenvilde vgs

Av Mohamed Rekany 

Med et stort antall teoretiske fag på videregående som tiltrekker idrettsfag fler og fler elever. Breddeidrett er et populært fag blant elever på Rosenvilde VGs, mange elever ser opp til å velge dette fager, men kun VG3 elever har mulighet til å velge det som et fag. Å forlenge faget 2 år har blitt diskutert blant elever. Vi intervjuet 4 forskjellige elever på Rosenvilde VGs om hva de mener om dette. 

  • Breddeidrett er et fag hvor man ikke stresser til prøver. 

Sier Matilde Andersen Breen (16), elev 1MKA på Rosenvilde VGs, som har bestemt seg for å velge breddeidrett. Vi spurte Breen om hva hun syntes om å forlenge breddeidrett til 2 år. 

  • Jeg føler at breddeidrett burde bli forlenget, fordi det er viktig å holde seg i aktivitet gjennom en stressende skoledag. 

Mange elever mener at breddeidrett er et fag hvor man kan ta det mer rolig. Vi intervjuet Alexander Lindtvedt (16), elev 1STD på Rosenvilde VGs, om hvorfor han skal velge breddeidrett.  

  • Det er for lite gym på Rosenvilde Videregående, derfor frister det for mange å velge breddeidrett. 

Sier Lindtvedt, mange elever kan føle at det er for lite gym med kun to skoletimer gym på én skoledag. Derfor er breddeidrett et fag disse elevene vil velge. 

Foto : Matilde Breen som spiller fotball for å holde seg i aktivitet
  • Lite gym gjennom skoledagen gir meg en grunn til å velge breddeidrett. 

Sier Gustav Jeraint Dandin (16), elev 1STC på Rosenvilde VGs. Vi spurte om hva han syntes om utbredelsen av breddeidrett til 2 år.  

  • Å kunne velge breddeidrett neste år hadde vært en god måte å kunne holde oss og få igjen aktiviteten gjennom disse Corona tidene. 

Sier Dandin. Vi intervjuet Adrian Grytting (16), elev 1STC på Rosenvilde VGs, om meningen hans om breddeidretten.  

  • Det er et fag hvor du kan få fysisk aktivitet med forskjellige idretter, så 2 år hadde vært greit. 

Sier Grytting. Grytting mener at man burde kunne velge breddeidrett i 2 år, spesielt for de som er interessert i det. Med breddeidrett som en linje på Dønski VGs kan elever føle at det ikke er rettferdig at de kun har muligheten for å ha breddeidrett i 1 år. Diskusjoner om å ha breddeidrett i 2 år skjer oftere og oftere. 

You may also like...